Általános információk

Üdvözöljük a Tóth Fűtéstechnikai Kft. által üzemeltetett tothfutestechnika.hu (a továbbiakban: Weboldal) weboldalon. A Weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket. A feltételek módosításának jogát az üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosításról rövid tájékoztatást tesz közzé a weboldalon. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a weboldal bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A weboldal tulajdonosa (üzemeltetője)

Cégnév: Tóth Fűtéstechnikai Kft..
Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 125.
Telefon: +36 30 2274 454
E-mail: andras.toth@tfutes.t-online.hu
Adószám: 22923064-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-018976

A weboldal tárhely szolgáltatója:

Cégnév: AB Plusz Bt.
Cím: 1119 Budapest, Csurgói út 28 I/9
E-mail: abplusz@abplusz.hu
Adószám: 21586091-2-43
Cégjegyzékszám: 01-06-757647

A weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

Az üzemeltető határozottan fenntartja szellemi tulajdonjogait minden, a Weboldalon megjelent és általa készített anyag (különösen szövegek, grafikák és képek) felhasználása vonatkozásában az 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Ez a szerzői oltalom kiterjed a weblap valamennyi aloldalára.

A weboldal tartalmának, illetőleg annak valamely részének felhasználása kizárólag az üzemeltető előzetes, kifejezett írásbeli engedélyével lehetséges.

A látogató a weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag a saját, üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépér elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a weboldal ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldalról tartalmat átvenni kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

A weblapon megjelenő anyagok engedély nélküli reprodukálásával a felhasználó kárt okoz, melyet megtéríteni köteles. Soha se másolja le engedély nélkül az oldal egészét vagy egyes részeit!

Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Felelősség

A Weboldal használata során, valamennyi Ön által végrehajtott cselekményért kizárólagos felelősséggel tartozik. A felhasználó a honlapot kizárólag a saját felelősségére használja. Semmilyen módon nem károsíthatja az oldal szerkezetét, nem törekedhet adatainak jogszerűtlen kifürkészésére, nem kísérelheti meg a biztonsági okokból rejtett adminisztrációs oldalakra történő jogosulatlan behatolást.

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség a weboldal látogatóival szemben azokért a károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak. Az üzemeltető nem felel továbbá azokért a károkért, melyek a honlap használata során a felhasználót érik, így különösen nem felel azért a kárért és veszteségért, amely a weblap használata kapcsán a felhasználó által használt eszközben esetleg keletkezik.

Az üzemeltető minden esetben feltünteti, ha a weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetve tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével és/vagy a szolgáltató weboldalára (külső elérhetőségi helyre) történő utalással. Az üzemeltető a külső tartalmakért, különösen azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal.